Bàn ăn sản xuất trong nước

Bàn ăn sản xuất trong nước

BÀN GHẾ ĂN GỖ TẦN BÌ DT020

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: 1500 x 850 x 750 / 1800 x 850 x 750 Ghế ăn: W560 x D450 x H760 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp đệm tựa...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT001

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: W1900 x D880 x H740 / W1400 x D800 x H740 Ghế ăn: W520 x D530 x H430/770 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: 1800 x 880 x 730 / 1600 x 850 x 730 / 1400 x 800 x 730 Ghế ăn: W510 x D670 x H435/835 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ TẦN BÌ DT040

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: 1800 x 880 x 740 / 1600 x 850 x 740 / 1400 x 800 x 740 Ghế ăn: W450 x D550 x H600 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT012

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: 1600 x 850 x 750 Ghế ăn: W519 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp đệm tựa da màu...
Mua hàng

BÀN ĂN MẶT KÍNH DT101

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: W2800/3000/3200 x D1000 x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất liệu gỗ óc...
Mua hàng

BÀN ĂN MẶT ĐÁ DT105

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: W1600/ 1800 x D900 x H750/ W2000 x D1000 x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất liệu...
Mua hàng

BÀN ĂN MẶT KÍNH DT103

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: W1200x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất liệu chân gỗ óc chó tự...
Mua hàng

BÀN ĂN MẶT KÍNH DT104

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: W1200x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất liệu chân gỗ óc chó tự...
Mua hàng

BÀN ĂN DT102

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: W2800/3000/3200 x D1000 x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất liệu gỗ óc...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT006

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: 2000 x 1000  x 750 Ghế ăn: W400 x D545 x H460/1050 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất...
Mua hàng

BÀN ĂN GỖ ÓC CHÓ DT007

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: W1800 x D900 x H750 Ghế ăn: W585 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ. Mô tả sản phẩm: Chất...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT010

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: 1650 x 850 x 750 / 1350 x 850 x 750 Ghế ăn: W530 x D600 x H440/820 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp đệm...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT003

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm) Bàn ăn: 2000 x 1000  x 750 Ghế ăn: W415 x D545 x H480/1050 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất...
Mua hàng