Ghế ăn bọc da

Ghế ăn bọc da

Ghế ăn bọc da

GHẾ ĂN ITALIA MARY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Mary   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R440 x S520 x H920   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA DIVA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Diva   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R460 x S580 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA LILLY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Lilly   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R460 x S580 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA MARILYN

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Marilyn   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R440 x S550 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA MILA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Mila   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung gỗ óc chó hoặc gỗ sồi   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R470 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA JOLLY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Jolly   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung gỗ óc chó hoặc gỗ sồi   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R510 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA MONICA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Monica   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung gỗ óc chó hoặc gỗ sồi   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R560 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA FLORA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Flora   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung gỗ óc chó   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R540 x S540 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA POLLY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Polly   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung lim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R500 x S580 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA ROSA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Rosa   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R450 x S520 x H970   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA JULY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn July   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R460 x S585 x H940   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN CHAERIE

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Cherie   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R450 x S540 x...
Mua hàng