Nội thất văn phòng

Nội thất văn phòng

Nội thất văn phòng

BÀN GIÁM ĐỐC K2120E

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc K2120E   Chất liệu  : Gỗ Veneer kết hợp MDF phủ sơn   Kích thước (mm) : D2100 x R2000 x H745   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 1809F4

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 1809F4   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : D1800 x R950 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 3210C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 3210C   Chất liệu  : Gỗ Laminate kết hợp Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D3200 x R1050 x H760   Giá : Liên...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC K2110E

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc K2110E   Chất liệu  : Gỗ Veneer kết hợp MDF phủ sơn   Kích thước (mm) : D2100 x R1000 x H745   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC FIRST 1000

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc First 1000   Chất liệu  : Gỗ Veneer    Kích thước (mm) : D2000 x R2000 x H750   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 2410F

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 2410F   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : D2400 x R2000 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 1818DL

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 1818DL   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1800 x R1900 x...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D9636

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D9636   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D3600 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D3830

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D3830   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D3000 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D8732

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D8732   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D3200 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 1023A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 1023A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R700 x S680 x H1220   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 6166A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 6166A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R680 x S460 x H1080   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 1048

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 1048   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S500 x H1050   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX119

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX119   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R600 x S550 x H1200   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 6166

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 6166   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R680 x S480 x H1080   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX116

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX116   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R620 x S580 x H1080   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX118

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX118   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân nhựa   Kích thước (mm) : R610 x S550 x H1060   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX1201

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX1201   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R670 x S700 x H1265   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 1203.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 1203.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R600 x S620 x H1190   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX19

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX19   Chất liệu  : Đêm tựa lưới   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S620 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY MI1004

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay MI1004   Chất liệu  : Đệm tựa lưới   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R650 x S500 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY JX029

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay JX029   Chất liệu : Đệm tựa lưới   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : R680 x S645 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104M

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 104M   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1002C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1002C   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R670 x S660 x H1000   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 104.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104B.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 104B.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1050

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1050   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S500 x H900   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1166   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S720 x H980   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1166A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S720 x H980   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1197   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S620 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1197A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S620 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 108

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 108   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R650 x S650 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1020

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1020   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R470 x S570 x H950   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1019

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1019   Chất liệu  : Vải lưới   Chất liệu chân : Chân sắt sơn   Kích thước (mm) : R550 x S570 x H920   Giá :...
Mua hàng