Phòng giám đốc

Phòng giám đốc

Phòng giám đốc

BÀN GIÁM ĐỐC TK2

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc TK2   Chất liệu : Gỗ Veneer óc chó kết hợp sơn PU   Kích thước (mm) : Theo thiết kế   Giá : Liên...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC K2120E

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc K2120E   Chất liệu  : Gỗ Veneer kết hợp MDF phủ sơn   Kích thước (mm) : W2100 x D2000 x H745   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 1809F4

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 1809F4   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : W1800 x D950 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 3210C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 3210C   Chất liệu  : Gỗ Laminate kết hợp Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : W3200 x D1050 x H760   Giá : Liên...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 2410F

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 2410F   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : W2400 x D2000 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC K2110E

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc K2110E   Chất liệu  : Gỗ Veneer kết hợp MDF phủ sơn   Kích thước (mm) : W2100 x D1000 x H745   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC FIRST 1000

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc First 1000   Chất liệu  : Gỗ Veneer    Kích thước (mm) : W2000 x D2000 x H750   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 1818DL

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 1818DL   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : W1800 x D1900 x...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D9636

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D9636   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W3600 x D1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D3830

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D3830   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W3000 x D1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D8732

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D8732   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W3200 x D1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B01223

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B01223   Chất liệu  : Gỗ Venner   Kích thước (mm) : W3600 x D420 x H2000   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B06032

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B06032   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W4050 x D420 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 18122

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu 18122   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W4500 x D420 x H2000   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 05223

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B05223   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W3200 x D420 x H2000   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 17203

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B17203   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W4950 x D420 x H2000   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B32102

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B32102   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W3800 x D420 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B21203

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B21203   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W4260 x D435 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B36102

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B36102   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W3650 x D430 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B27203

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B27203   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W4460 x D430-530 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G037

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G037   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W660 x D640 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC BT6001

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc BT6001   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W660 x D640 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC BT8009

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc BT8009   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W660 x D650 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G042

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G042   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W680 x D700 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G182B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G182B   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W700 x D680 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC 3005

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc 3005   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W700 x D680 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G180B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G180B   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W720 x D720 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G9999

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G9999   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W750 x D750 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC 6017

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc 6017   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W715 x D800 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC OC023

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc OC023   Chất liệu da : Da PU mềm   Chất liệu khung : Lưng, tay ốp nhôm, chân nhôm   Kích thước (mm) : W680 x D605 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC OC026

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc OC026   Chất liệu da : Da PU mềm   Chất liệu khung : Tay, chân làm lằng thép không gỉ   Kích thước (mm) : W700 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC OC028

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc OC028   Chất liệu da : Da PU mềm   Chất liệu khung : Tay, chân làm bằng nhôm   Kích thước (mm) : W680 x D630 x...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 9069

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc OSF008   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS006

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc OSF001   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 9005

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc 9005   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS010

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS010   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS019

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS019   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS046

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS046   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 8010

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc 8010   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS020

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS020   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 6242

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc OSF009   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS069

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc OSF002   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 8177

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc 8177   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC GC007A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà góc GC007A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W500 x D500 x H500   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC - OTT004

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà góc OTT004   Chất liệu  : Gỗ MDF bề mặt phủ Veneer   Kích thước (mm) : W800 x D800 x H480   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC GC005C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà góc GC005C   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W600 x D600 x H500   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC002A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà gỗ GC002A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W1200 x D600 x H450   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC004A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà GC004A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W1600 x D800 x H450   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC003A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà gỗ GC003A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W1600 x D800 x H450   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC005A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà gỗ GC005A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : W1600 x D800 x H450   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ - OTT001

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà gỗ - OTT001   Chất liệu  : Gỗ MDF bề mặt phủ Veneer   Kích thước (mm) : W1500 x D800 x H460   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC004B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà gỗ GC004B   Chất liệu  : Cốt gỗ MDF bề mặt phủ veneer   Kích thước (mm) : W1400 x D750 x H450   Giá : Liên hệ
Mua hàng