Phòng họp, hội trường

Phòng họp, hội trường

KHÔNG GIAN HỘI TRƯỜNG 3

Liên hệ

KHÔNG GIAN HỘI TRƯỜNG 3
Mua hàng

KHÔNG GIAN HỘI TRƯỜNG 1

Liên hệ

KHÔNG GIAN HỘI TRƯỜNG 1
Mua hàng

GHẾ LÀM VIỆC OC033

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W530 x D555 x H750 Màu sắc : Màu đen hoặc màu nâu Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa...
Mua hàng

BÀN HỌP OMD02TK

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W4200 x D1600 x H750 Màu sắc : Màu nâu hạt dẻ kết hợp màu xám Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN HỌP TK1

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2400 x D1200 x H750 Màu sắc : Màu nâu hạt dẻ kết hợp màu xám Mô tả sản phẩm : Khung và chân...
Mua hàng

BÀN HỌP CM1600H

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W6000 x D2000 x H750 Màu sắc : Màu nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử...
Mua hàng

BÀN HỌP CM14900H

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm):  W4900 x D1900 x H750 Màu sắc : Màu be giúp không gian văn phòng tươi sáng Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

BÀN HỌP CM13600C

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm):  W4900 x D1900 x H750 Màu sắc : Màu nâu đen  Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được...
Mua hàng

BÀN HỌP K2412

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm):  W2400 x D1200 x H750  Màu sắc : Màu nâu đen  Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng kim...
Mua hàng

BÀN HỌP CM12600H

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm):  W2600 x D1400 x H750 Màu sắc : Màu nâu đen hoặc vàng nhạt Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC012

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W590 x D605 x H1050  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104M

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W580 x D650 x H1000 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104B.1

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W580 x D650 x H960  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC003

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W590 x D720 x H460/980  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG 502537

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W590 x D800 x H990 Màu sắc : Màu đỏ kết hợp màu gỗ vàng Mô tả sản phẩm : Khung thép tấm dập và...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG TC03

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W580 x D670 x H900  Màu sắc : Màu đỏ kết hợp màu gỗ vàng Mô tả sản phẩm : Khung thép tấm dập...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG 532544

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D750 x H1030  Màu sắc : Màu đỏ kết hợp màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép tấm dập và...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1002C

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W670 x D660 x H1000  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC010

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W600 x D500 x H980  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W590 x D720 x H460/980  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC004

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W590 x D620 x H1040  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197A

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W590 x D620 x H490/1040  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 108

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W650 x D650 x H1040  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1020

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W470 x D570 x H950  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1019

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W550 x D570 x H920  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng sắt sơn PU. Đệm êm ái với...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC009

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ mã OMC009   Kích thước (mm) : W590 x D600 x H920  Màu sắc : Màu đen  Xuất xứ : Việt Nam  Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC011

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W590 x D600 x H920  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng thép mạ inox. Đệm ghế và lưng...
Mua hàng

GHẾ CHÂN TĨNH MÃ 104

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W620 x D720 x H1040  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng gỗ tự nhiên sơn PU. Đệm ghế và...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1004

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W650 x D500 x H1000  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng thép mạ inox. Đệm ghế bằng mút...
Mua hàng