Phòng ăn

Phòng ăn

BÀN GHẾ ĂN GỖ TẦN BÌ- MÃ DT020

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ghế ăn gỗ tần bì mã DT020 Kích thước (mm) Bàn ăn : W1800 x D850 x H750                      ...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ - MÃ DT001

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ghế ăn gỗ óc chó mã DT001 Kích thước (mm) Bàn ăn : W1900 x D880 x H740                    ...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ- MÃ DT004

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ óc chó mã DT004 Kích thước (mm) Bàn ăn : W1400 x D800 x H730                      ...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ TẦN BÌ - MÃ DT040

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ghế ăn gỗ tần bì mã DT040 Kích thước (mm) Bàn ăn : W1400 x D800 x H740                      ...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ - MÃ DT012

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ bàn ghế ăn gỗ óc chó mã DT012 Kích thước (mm) Bàn ăn : W1600 x D850 x H750 Ghế ăn : W519 x D530 x...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ - MÃ DT010

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ óc chó mã DT010 Kích thước (mm) Bàn ăn : W1650xD850xH750 Ghế ăn : W530xD600xH440/820 Màu sắc : Màu...
Mua hàng

BÀN ĂN GLASGOW- NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn Glasgow - Novel Malaysia Kích thước (mm) Bàn ăn : W2400 x D1150 x H765 Ghế ăn : W570 x D670 x H970 Màu sắc : Màu ghi Xuất...
Mua hàng

BÀN ĂN CARDIFF - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn Cardiff- Novel Malaysia Kích thước (mm) Bàn ăn : W2400 x D1100 x H781 Ghế ăn : W570 x D670 x H970 Màu sắc : Màu kem Xuất...
Mua hàng

BÀN ĂN MAJESTIC - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn Majestic - Novel Malaysia Kích thước (mm) Bàn ăn : W2000-2500 x D1100 x H775  Ghế ăn : W570 x D670 x H970 Màu sắc : Màu...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ PARENTHESIS - ITALIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn đá Parenthesis Kích thước (mm) : Ø1500 x H740 Màu sắc : Màu Grey Opale (Ghi xám) Xuất xứ : Italia Giá : Liên...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ LETO - ITALIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn đá Leto Kích thước (mm) : Ø1500 x H740 Màu sắc : Màu Briarwood (Nâu) Xuất xứ : Italia Giá : Liên hệ Mô tả...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ AURIGA - ITALIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn đá Auriga Kích thước (mm) : Ø1500 x H740  Màu sắc : Màu Tobaco (Đen tím) Xuất xứ : Italia Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC021

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC021 Kích thước (mm) : W600 x D450 x H460 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, đệm da nâu Xuất xứ     ...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC005

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC005 Kích thước (mm) : W586 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu màu nâu gỗ óc chó. Xuất xứ : Việt Nam Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC009

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC009 Kích thước (mm) : W530 x D600 x H440/820 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, đệm màu kem. Xuất xứ : Việt...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC006

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC006 Kích thước (mm) : W530 x D475 x H430/800 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC001

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC001 Kích thước (mm) : W510 x D670 x H435/835 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da đen Xuất xứ : Việt Nam Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC004

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC004  Kích thước (mm) : W519 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da đen Xuất xứ : Việt...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC003

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ DC003 Kích thước (mm) : W560 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da đen Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC018

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ DC018 Kích thước (mm) : W520 x D520 x H500/870 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da màu kem Xuất xứ : Việt Nam Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC017

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC017 Kích thước (mm) : W520 x D520 x H500/870  Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da màu kem Xuất xứ : Việt...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC035

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC035 Kích thước (mm) : W460 x D500 x H820 Màu sắc : Màu nâu Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm ...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC002

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC002 Kích thước (mm) : W520 x D530 x H430/770 Màu sắc : Màu nâu Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC008

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC008 Kích thước (mm) : W520 x D640 x H470/1000 Màu sắc : Gỗ màu nâu, da màu kem Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên...
Mua hàng

TỦ BUFFET MAJESTIC - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ buffet Majestic Kích thước (mm) : W1810 x D462 x H902 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm      :...
Mua hàng

TỦ BUFFET BELLAGIO - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ buffet Bellagio Kích thước (mm) : W1840 x D450 x H905 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm      :...
Mua hàng

TỦ BUFFET GLASGOW - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ buffet Glasgow  Kích thước (mm) : W1830 x D420 x H920 Màu sắc : Màu xanh ghi Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm  ...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY BELLAGIO - NPVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày Bellagio Malaysia Kích thước (mm) : W678 x D448 x H2004 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH BELLAGIO - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày 2 cánh Bellagio Kích thước (mm) : W860 x D448 x H2001  Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY MAJESTIC - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày Majestic  Kích thước (mm) : W610 x D450 x H2100 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm ...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH MAJESTIC - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày 2 cánh Majestic Kích thước (mm) : W814 x D450 x H2005 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH GLASGOW - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày 2 cánh Glasgow Kích thước (mm) : W1020 x D420 x H1990 Màu sắc : Màu ghi xanh Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH CARDIFF - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày 2 cánh Cardiff Kích thước (mm) : W1000 x D430 x H2020 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng