Phòng ăn

Phòng ăn

BÀN GHẾ ĂN GỖ TẦN BÌ DT020

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1500 x 850 x 750 / 1800 x 850 x 750 Ghế ăn: W560 x D450 x H760 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp đệm tựa...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT001

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1900 x D880 x H740 / W1400 x D800 x H740 Ghế ăn: W520 x D530 x H430/770 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT004

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1800 x 880 x 730 / 1600 x 850 x 730 / 1400 x 800 x 730 Ghế ăn: W510 x D670 x H435/835 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ TẦN BÌ DT040

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1800 x 880 x 740 / 1600 x 850 x 740 / 1400 x 800 x 740 Ghế ăn: W450 x D550 x H600 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT012

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1600 x 850 x 750 Ghế ăn: W519 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp đệm tựa da màu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT010

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1650 x 850 x 750 / 1350 x 850 x 750 Ghế ăn: W530 x D600 x H440/820 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp đệm...
Mua hàng

BÀN ĂN GLASGOW- NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2400 x D1150 x H775 Ghế ăn: W570 x D670 x H970 Màu sắc : Màu ghi xanh, ghế ăn gỗ kết hợp kim loại bề mặt bọc vải nỉ...
Mua hàng

BÀN ĂN CARDIFF - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2400 x D1150 x H775 Ghế ăn: W570 x D670 x H970 Màu sắc : Màu ghi xanh, ghế ăn gỗ kết hợp kim loại bề mặt bọc vải nỉ...
Mua hàng

BÀN ĂN MAJESTIC - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Novel - Malaysia - ( Catalogue ) Kích thước (mm) Bàn ăn: W2000/2400 x D1110 x H775 Ghế ăn: W570 x D670 x H970  Mô tả sản phẩm: Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, bề...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ PARENTHESIS - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1500 x D740 Màu sắc : Màu ghi xám Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá tự...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ LETO - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1500 x D740 Màu sắc : Màu nâu Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá tự...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ AURIGA - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1500 x D740 Màu sắc : Màu đen tím Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá tự...
Mua hàng

BÀN ĂN INFINITY - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2000 x D700 x H740 Màu sắc : Màu đen tím Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ TWIN - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2000 x D1000 x H740 Màu sắc : Màu đen tím Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ PAVO - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2000 x D1000 x H740 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá tự...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC021

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W560 x D450 x H760 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm tựa da màu kem hoặc nâu Mô tả sản...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC005

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W586 x D530  x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm ghế gỗ veneer Mô tả sản phẩm : Chất liệu...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC009

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W530 x D600  x H440/820 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu kem. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC006

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W530 x D475  x H430/800 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm ghế gỗ veneer Mô tả sản phẩm : Chất liệu...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC001

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W510 x D670  x H435/835 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu đen. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC004

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W560 x D530  x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu đen. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC003

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W560 x D530  x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu đen. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC018

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D530  x H500/870 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu kem. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC017

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D530  x H500/870 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu kem. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC035

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D640 x H470/1000 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu nâu. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC002

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D530  x H430/770 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu đen. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC008

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D640 x H470/1000 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu kem. Mô tả sản phẩm: Chất liệu Gỗ tần...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC011

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W415 x D545 x H480/1050 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm ngồi bọc da PU màu nâu da bò. Mô tả sản...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC012

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W420 x D545 x H480/1055 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm ngồi bọc da PU màu nâu đen. Mô tả sản...
Mua hàng

GHẾ ĂN BỌC DA - MÃ DC015

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W430 x D450 x H480/950 Màu sắc : Màu xám nhạt,  kết hợp đệm ngồi bọc da PU. Mô tả sản phẩm : Chất liệu...
Mua hàng