Bàn ăn

Bàn ăn

BÀN GHẾ ĂN GỖ TẦN BÌ DT020

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1500 x 850 x 750 / 1800 x 850 x 750 Ghế ăn: W560 x D450 x H760 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp đệm tựa...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT001

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1900 x D880 x H740 / W1400 x D800 x H740 Ghế ăn: W520 x D530 x H430/770 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT004

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1800 x 880 x 730 / 1600 x 850 x 730 / 1400 x 800 x 730 Ghế ăn: W510 x D670 x H435/835 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ TẦN BÌ DT040

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1800 x 880 x 740 / 1600 x 850 x 740 / 1400 x 800 x 740 Ghế ăn: W450 x D550 x H600 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT012

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1600 x 850 x 750 Ghế ăn: W519 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp đệm tựa da màu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT010

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 1650 x 850 x 750 / 1350 x 850 x 750 Ghế ăn: W530 x D600 x H440/820 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ, ghế ăn kết hợp đệm...
Mua hàng

BÀN ĂN GLASGOW- NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2400 x D1150 x H775 Ghế ăn: W570 x D670 x H970 Màu sắc : Màu ghi xanh, ghế ăn gỗ kết hợp kim loại bề mặt bọc vải nỉ...
Mua hàng

BÀN ĂN CARDIFF - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2400 x D1150 x H775 Ghế ăn: W570 x D670 x H970 Màu sắc : Màu ghi xanh, ghế ăn gỗ kết hợp kim loại bề mặt bọc vải nỉ...
Mua hàng

BÀN ĂN MAJESTIC - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Novel - Malaysia - ( Catalogue ) Kích thước (mm) Bàn ăn: W2000/2400 x D1110 x H775 Ghế ăn: W570 x D670 x H970  Mô tả sản phẩm: Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, bề...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ PARENTHESIS - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1500 x D740 Màu sắc : Màu ghi xám Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá tự...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ LETO - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1500 x D740 Màu sắc : Màu nâu Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá tự...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ AURIGA - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1500 x D740 Màu sắc : Màu đen tím Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá tự...
Mua hàng

BÀN ĂN INFINITY - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2000 x D700 x H740 Màu sắc : Màu đen tím Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ TWIN - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2000 x D1000 x H740 Màu sắc : Màu đen tím Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá...
Mua hàng

BÀN ĂN ĐÁ PAVO - ITALIA

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2000 x D1000 x H740 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm: Chất liệu bàn được sản xuất từ đá tự...
Mua hàng

BÀN ĂN MẶT KÍNH DT101

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2800/3000/3200 x D1000 x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất liệu gỗ óc...
Mua hàng

BÀN ĂN MẶT ĐÁ DT105

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1600/ 1800 x D900 x H750/ W2000 x D1000 x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất liệu...
Mua hàng

BÀN ĂN MẶT KÍNH DT103

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1200x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất liệu chân gỗ óc chó tự...
Mua hàng

BÀN ĂN MẶT KÍNH DT104

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1200x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm:Chất liệu chân gỗ óc chó tự...
Mua hàng

BÀN ĂN DT102

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W2800/3000/3200 x D1000 x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất liệu gỗ óc...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT006

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 2000 x 1000  x 750 Ghế ăn: W400 x D545 x H460/1050 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất...
Mua hàng

BÀN ĂN GỖ ÓC CHÓ DT007

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: W1800 x D900 x H750 Ghế ăn: W585 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ. Mô tả sản phẩm: Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ ÓC CHÓ DT003

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm) Bàn ăn: 2000 x 1000  x 750 Ghế ăn: W415 x D545 x H480/1050 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ Mô tả sản phẩm: Chất...
Mua hàng