Ghế ăn

Ghế ăn

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC021

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W560 x D450 x H760 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm tựa da màu kem hoặc nâu Mô tả sản...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC005

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W586 x D530  x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm ghế gỗ veneer Mô tả sản phẩm : Chất liệu...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC009

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W530 x D600  x H440/820 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu kem. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC006

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W530 x D475  x H430/800 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm ghế gỗ veneer Mô tả sản phẩm : Chất liệu...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC001

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W510 x D670  x H435/835 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu đen. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC004

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W560 x D530  x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu đen. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC003

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W560 x D530  x H430/765 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu đen. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC018

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D530  x H500/870 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu kem. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC017

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D530  x H500/870 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu kem. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC035

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D640 x H470/1000 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu nâu. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC002

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D530  x H430/770 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu đen. Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC008

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W520 x D640 x H470/1000 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp bọc da PU màu kem. Mô tả sản phẩm: Chất liệu Gỗ tần...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC011

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W415 x D545 x H480/1050 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm ngồi bọc da PU màu nâu da bò. Mô tả sản...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC012

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W420 x D545 x H480/1055 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp đệm ngồi bọc da PU màu nâu đen. Mô tả sản...
Mua hàng

GHẾ ĂN BỌC DA - MÃ DC015

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W430 x D450 x H480/950 Màu sắc : Màu xám nhạt,  kết hợp đệm ngồi bọc da PU. Mô tả sản phẩm : Chất liệu...
Mua hàng

GHẾ ĂN BỌC DA - MÃ DC020

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W450 x D440 x H880 Màu sắc : Màu ghi đậm kết hợp đệm ngồi bọc da PU. Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung ghế bằng kim...
Mua hàng

GHẾ ĂN BỌC DA - MÃ DC016

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W460 x D430 x H460/880 Màu sắc : Màu nâu nhạt.kết hợp đệm ngồi bọc da PU. Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung ghế...
Mua hàng