Ghế ăn

Ghế ăn

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC021

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC021 Kích thước (mm) : W600 x D450 x H460 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, đệm da nâu Xuất xứ     ...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC005

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC005 Kích thước (mm) : W586 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu màu nâu gỗ óc chó. Xuất xứ : Việt Nam Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC009

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC009 Kích thước (mm) : W530 x D600 x H440/820 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, đệm màu kem. Xuất xứ : Việt...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC006

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC006 Kích thước (mm) : W530 x D475 x H430/800 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC001

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC001 Kích thước (mm) : W510 x D670 x H435/835 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da đen Xuất xứ : Việt Nam Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC004

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC004  Kích thước (mm) : W519 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da đen Xuất xứ : Việt...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC003

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ DC003 Kích thước (mm) : W560 x D530 x H430/765 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da đen Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC018

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ DC018 Kích thước (mm) : W520 x D520 x H500/870 Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da màu kem Xuất xứ : Việt Nam Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC017

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC017 Kích thước (mm) : W520 x D520 x H500/870  Màu sắc : Màu nâu gỗ óc chó, da màu kem Xuất xứ : Việt...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC035

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC035 Kích thước (mm) : W460 x D500 x H820 Màu sắc : Màu nâu Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm ...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC002

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC002 Kích thước (mm) : W520 x D530 x H430/770 Màu sắc : Màu nâu Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ - MÃ DC008

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ mã DC008 Kích thước (mm) : W520 x D640 x H470/1000 Màu sắc : Gỗ màu nâu, da màu kem Xuất xứ : Việt Nam Giá : Liên...
Mua hàng