Tủ, kệ trang trí

Tủ, kệ trang trí

TỦ BUFFET MAJESTIC - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ buffet Majestic Kích thước (mm) : W1810 x D462 x H902 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm      :...
Mua hàng

TỦ BUFFET BELLAGIO - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ buffet Bellagio Kích thước (mm) : W1840 x D450 x H905 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm      :...
Mua hàng

TỦ BUFFET GLASGOW - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ buffet Glasgow  Kích thước (mm) : W1830 x D420 x H920 Màu sắc : Màu xanh ghi Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm  ...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY BELLAGIO - NPVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày Bellagio Malaysia Kích thước (mm) : W678 x D448 x H2004 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH BELLAGIO - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày 2 cánh Bellagio Kích thước (mm) : W860 x D448 x H2001  Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY MAJESTIC - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày Majestic  Kích thước (mm) : W610 x D450 x H2100 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản phẩm ...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH MAJESTIC - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày 2 cánh Majestic Kích thước (mm) : W814 x D450 x H2005 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH GLASGOW - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày 2 cánh Glasgow Kích thước (mm) : W1020 x D420 x H1990 Màu sắc : Màu ghi xanh Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng

TỦ TRƯNG BÀY 2 CÁNH CARDIFF - NOVEL MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ trưng bày 2 cánh Cardiff Kích thước (mm) : W1000 x D430 x H2020 Màu sắc : Màu kem Xuất xứ : Malaysia Giá : Liên hệ Mô tả sản...
Mua hàng