Bàn lãnh đạo

Bàn lãnh đạo

BÀN GIÁM ĐỐC OLD001TK

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2200 x D1100/2200 x H750 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp màu xám đậm Mô tả sản phẩm : Chất...
Mua hàng

BÀN LĐ - MÃ OLD001TK2

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture - (Catalogue) Kích thước (mm): W2200 x D1100/2200 x H750 Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung gỗ công nghiệp được tẩm sấy bởi công nghệ cao,...
Mua hàng

BÀN LĐ - MÃ OD021

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture - (Catalogue) Kích thước (mm): W2200 x D1000/2000 x H750 Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung gỗ công nghiệp được tẩm sấy bởi công nghệ cao,...
Mua hàng

BÀN LĐ - MÃ OLD1809

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture - (Catalogue) Kích thước (mm): W1800 x D950 x H760 Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung gỗ công nghiệp được tẩm sấy bởi công nghệ cao,...
Mua hàng

BÀN LĐ - MÃ 3210C

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture - (Catalogue) Kích thước (mm): W1800 x D950 x H760 Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung gỗ công nghiệp được tẩm sấy bởi công nghệ cao,...
Mua hàng

BÀN LĐ - MÃ OD017

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture - (Catalogue) Kích thước (mm): W2400 x D2000 x H760 Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung gỗ công nghiệp được tẩm sấy bởi công nghệ cao,...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OD013

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2100 x D1000 x H745 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp màu trắng Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung gỗ...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC FIRST 1000

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2000 x D2000 x H750 Màu sắc : Màu đen – biểu tượng của quyền lực, nét sang trọng và cá tính. Mô tả...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 1818DL

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W1800 x D1900 x H750 Màu sắc : Màu trắng – đem lại sự tươi sáng cho không gian văn phòng. Mô tả sản...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OLDV001

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W3200 x D1200 x H780 Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OLDV003

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2400 x D1100 x H780 Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OLDV002

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W3000 x D1200 x H780 Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OLDV006

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2000 x D950 x H760 Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OLDV004

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2200 x D1050 x H760 Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OLDM003

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2400 x D1100 x H780 Màu sắc : Màu gỗ nâu hạt dẻ kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D6220

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2000 x D1000 x H760 Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OLDM007

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2400 x D1200 x H780  Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D5118

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W1800 x D900 x H760  Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OLDM006

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W1800 x D900 x H780  Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC OLDM010

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W2000 x D1000 x H760  Màu sắc Màu sắc : Màu cánh dán kết hợp màu da đen. Mô tả sản...
Mua hàng