Bàn trà văn phòng

Bàn trà văn phòng

BÀN TRÀ GÓC OTT007

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W1200 x D600 x H450 Màu sắc : Màu gỗ cánh gián phù hợp với không gian nội thất phòng lãnh đạo cao...
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC OTT004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W800 x D800 x H480 Màu sắc : Màu gỗ cánh gián phù hợp với không gian nội thất phòng lãnh đạo cao...
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC TT008

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W600 x D600 x H450  Màu sắc : Màu gỗ cánh gián phù hợp với không gian nội thất phòng lãnh đạo cao...
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ OTT012

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W1200 x D600 x H450 Màu sắc : Màu gỗ cánh gián phù hợp với không gian nội thất phòng lãnh đạo cao...
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC003A

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W1600 x D800 x H450  Màu sắc : Màu gỗ cánh gián phù hợp với không gian nội thất phòng lãnh đạo cao...
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC005A

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W1600 x D800 x H450  Màu sắc : Màu gỗ cánh gián phù hợp với không gian nội thất phòng lãnh đạo cao...
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ OTT001

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W1500 x D800 x H460  Màu sắc : Màu gỗ cánh gián phù hợp với không gian nội thất phòng lãnh đạo cao...
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ OTT009

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W1400 x D750 x H450  Màu sắc : Màu gỗ cánh gián phù hợp với không gian nội thất phòng lãnh đạo cao...
Mua hàng