Sofa văn phòng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC OSF008

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W2390 x D920 x H920 Ghế đơn: W1390 x D920 x H920 Màu sắc : Kết hợp màu gỗ cánh gián và da màu nâu...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC OSF001

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W2100 x D890 x H900 Ghế đơn: W1200 x D890 x H900 Màu sắc : Kết hợp màu gỗ cánh gián và da màu nâu...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC OSF011

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W2300 x D1000 x H900 Ghế đơn: W1200 x D1000 x H900 Màu sắc : Kết hợp màu gỗ cánh gián và da màu...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 9005

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W2300 x D900 x H950 Ghế đơn: W1300 x D900 x H950 Màu sắc : Kết hợp màu gỗ cánh gián và da màu nâu...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC OSF003

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W2040 x D870 x H860 Ghế đơn: W1150 x D870 x H860 Màu sắc : Kết hợp màu gỗ cánh gián và da màu...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC OSF006

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W2050 x D850 x H850 Ghế đơn: W1050 x D850 x H850 Màu sắc : Kết hợp màu gỗ cánh gián và da màu...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC OSF010

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W1930 x D860 x H920 Ghế đơn: W940 x D860 x H920 Màu sắc : Kết hợp màu gỗ cánh gián và da màu...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 6242

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W1930 x D920 x H860 Ghế đơn: W940 x D920 x H860 Màu sắc: Kết hợp màu gỗ cánh gián và da màu...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC OSF002

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W2070 x D850 x H890 Ghế đơn: W1100 x D850 x H890 Màu sắc : Kết hợp màu gỗ cánh gián và da màu kem...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC OSF012

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W1950 x D810 x H830 Ghế đơn: W940 x D810 x H830 Màu sắc : Màu đen phù hợp với không gian nội thất phòng...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 8034

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W1840 x D800 x H780 Ghế đơn: W860 x D800 x H780 Màu sắc : Màu đen phù hợp với không gian nội thất phòng...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 6042

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): Ghế văng 2: W1840 x D800 x H780 Ghế đơn: W860 x D800 x H780 Màu sắc : Màu đen phù hợp với không gian nội thất phòng...
Mua hàng