Ghế họp

GHẾ CHÂN QUỲ 104M

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 104M   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1002C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1002C   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R670 x S660 x H1000   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 104.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104B.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 104B.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1050

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1050   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S500 x H900   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1166   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S720 x H980   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1166A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S720 x H980   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1197   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S620 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1197A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S620 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 108

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 108   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R650 x S650 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1020

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1020   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R470 x S570 x H950   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1019

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1019   Chất liệu  : Vải lưới   Chất liệu chân : Chân sắt sơn   Kích thước (mm) : R550 x S570 x H920   Giá :...
Mua hàng