Ghế họp

GHẾ CHÂN QUỲ OMC012

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W590 x D605 x H1050  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104M

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W580 x D650 x H1000 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104B.1

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W580 x D650 x H960  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC003

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W590 x D720 x H460/980  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ LÀM VIỆC OC033

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W530 x D555 x H750 Màu sắc : Màu đen hoặc màu nâu Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1002C

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W670 x D660 x H1000  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC010

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W600 x D500 x H980  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W590 x D720 x H460/980  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W590 x D620 x H1040  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197A

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Kích thước (mm): W590 x D620 x H490/1040  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 108

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W650 x D650 x H1040  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1020

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W470 x D570 x H950  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1019

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W550 x D570 x H920  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng sắt sơn PU. Đệm êm ái với...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ - MÃ OMC009

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W590 x D600 x H920 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC011

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W590 x D600 x H920  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng thép mạ inox. Đệm ghế và lưng...
Mua hàng

GHẾ CHÂN TĨNH MÃ 104

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Kích thước (mm): W620 x D720 x H1040  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng gỗ tự nhiên sơn PU. Đệm ghế...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W650 x D500 x H1000  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng thép mạ inox. Đệm ghế bằng mút...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC006

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W650 x D500 x H1000  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng thép mạ inox. Đệm ghế bằng mút...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC007

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W580 x D650 x H1020  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng thép mạ inox. Đệm tựa bằng mút...
Mua hàng

GHẾ CHÂN TĨNH OMC002

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm): W580 x D650 x H1020  Màu sắc : Màu đen kết hợp màu cánh gián Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng gỗ...
Mua hàng