Bàn làm việc

Bàn làm việc

BÀN LÀM VIỆC 1212S

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1212S   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Khung sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1200 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC RV1212

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc RV1212   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Khung sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1200 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC RH1206

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc RH1206   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Khung sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1200 x R600 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC MDS

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc MDS   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1600 x R800 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC TV1212

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc TV1212   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1200 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC 1414S

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1414S   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1400 x R1400 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC 1400H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1400H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : D1400 x R1200 x H750   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC 1800H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1800H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D1800 x R800 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC CD1200

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc CD1200   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl   Kích thước (mm) : D1200 x R700 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC CHE1406

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc CHE1406   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Kích thước (mm) : D1400 x R600 x H750   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC 1800L

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1800L   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu khung : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1800 x R900 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC RV1818

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc RV1818   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Kích thước (mm) : D1800 x R1900 x H750   Giá : Liên hệ
Mua hàng