Ghế làm việc

Ghế làm việc

GHẾ CHÂN XOAY OC032

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W680 x D625 x H950 Màu sắc: Màu đen Mô tả sản phẩm: Khung nhựa cứng cao cấp, chân ghế hợp kim vô cùng chắc chắn....
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC027

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W700 x D665 x H1075 Màu sắc : Màu đen kết hợp màu bạc Mô tả sản phẩm : Khung và chân làm bằng hợp...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC029

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W670 x D605 x H925 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung nhựa cứng cao cấp, chân ghế hợp kim vô cùng...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC024

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W680 x D615 x H980 Màu sắc : Màu xám kết hợp màu bạc Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế kim loại....
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC005

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W700 x D680 x H1220 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox vô...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC006

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W600 x D620 x H1190  Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox vô...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC1048

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W600 x D500 x H1050 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox vô...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC004

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W680 x D460 x H1080 Màu sắc : Màu đen kết hợp màu gỗ cánh dán Mô tả sản phẩm : Khung và chân...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC001

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W600 x D550 x H1200 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng hợp kim vô cùng chắc...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC041

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W680 x D480 x H1080 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox vô...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC008

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W620 x D580 x H1080 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng nhựa cứng cáp. Đệm tựa...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC118

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W610 x D550 x H1060 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox vô...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC1201

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W670 x D700 x H1265 Màu sắc : Màu vàng kem Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC019

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W600 x D620 x H1190 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox vô...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC1004

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W650 x D500 x H1000 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox vô...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC042

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W680 x D645 x H1130 Màu sắc : Màu đen kết hợp xanh lá Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC021

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W560 x D580 x H1010 Màu sắc : Màu đen kết hợp màu đỏ Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC105

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W560 x D510 x H1020 Màu sắc : Màu đen kết hợp màu đỏ thẫm Mô tả sản phẩm : Khung, tay và chân ghế bằng...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC1017

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W550 x D480 x H1320 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox, tay nhựa....
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC1024

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W600 x D480 x H1080 Màu sắc : Màu đen kết hợp xám Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC102

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W450 x D520 x H990 Màu sắc : Màu đen kết hợp xanh dương Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng nhựa cứng....
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC002

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W600 x D550 x H960/1060 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox. Đệm tựa...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC003

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W680 x D500 x H1100 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox. Đệm tựa...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC010

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W680 x D500 x H1100 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox, tay nhựa....
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC012

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W670 x D600 x H970/1070 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng nhựa. Đệm tựa mút...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC014

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W580 x D560 x H850/930 Màu sắc : Màu đen kết hợp màu đỏ Mô tả sản phẩm : Khung, tay và chân ghế bằng...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY OC015

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Kích thước (mm): W650 x D620 x H1120/1140 Màu sắc : Màu đen Mô tả sản phẩm : Khung chân ghế bằng thép mạ inox, tay nhựa có...
Mua hàng